Hình ảnh lớp học làm đồ mộc khoá 5 tại xưởng gỗ – Thầy Hà

Hình ảnh lớp học làm đồ mộc khoá 5 tại xưởng gỗ – Thầy Hàkhoa 5 1

khoa 5 2

khoa 5 3

khoa 5 4

khoa 5 5

khoa 5 6

khoa 5 7

khoa 5 8

khoa 5 9

khoa 5 10

khoa 5 11

By | 2015-11-07T15:03:38+00:00 November 7th, 2015|Lớp học Mộc|