Đồ chơi

20 07, 2015

Cách làm thanh kiếm Nhật Katana bằng gỗ

By | 2015-07-20T15:10:58+00:00 July 20th, 2015|Đồ chơi|

Hướng dẫn làm thanh kiếm gỗ Katana https://www.youtube.com/watch?v=jBZh_3R0zSE Kiếm Nhật hay Katana (tiếng Nhật: 刀 Đao) là loại kiếm dài, hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn, hoặc cực ngắn gọi là Đoản